Τα στοιχεία που μας παραχωρείτε αποτελούν προσωπικά δεδομένα και τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR,EE 2016/679) και του Ν.2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και ισχύει σήμερα. Συνεπώς, δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό,πέρα από την επικοινωνία και την ενημέρωσή σας σχετικά με την εκδήλωσή σας στο Κτήμα Ωρίων.

Τα cookies είναι συνοπτικές πληροφορίες που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του browser του, όταν συνδέεται στο διαδίκτυο. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη ενώ είστε συνδεδεμένοι για να σας παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες ενώ μερικές φορές δεν αποθηκεύονται. Τα cookies μπορούν να είναι τα ίδια ή άλλα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies :

Τεχνικά cookies που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από το διαδίκτυο, όπως τον προσδιορισμό της σύνδεσης, την επιτρεπόμενη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, να διευκολύνουν τις παραγγελίες, τις αγορές, συμπλήρωση εντύπων, την καταχώριση φορμών, την ασφάλεια, την διευκόλυνση λειτουργιών (π.χ. βίντεο, κοινωνικά δίκτυα, κλπ..).

Cookies προσαρμογής που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους (π.χ. γλώσσα, πρόγραμμα περιήγησης, παραμετροποίηση, κλπ..).

Αναλυτικά cookies που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου και την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη έτσι ώστε να αναπτυχθούν προφίλ πλοήγησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι ιστοσελίδες.

Έτσι, όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για την αναλυτική επεξεργασία των cookies, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Όλα αυτά προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία όπως ο αριθμός των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies που έχουν προστεθεί από το Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου Google Analytics. Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες του browser σας.